Garozas garša

Redaktore Rūta Jākobsone

Ivitas Ceriņas datorgrafika un vāka diazains

Autores datorsalikums

Tipogrāfija SIA “Prinstils” 2013.gadā

Latvijas lauki – vai tur kas notiek?
Lasīt tālāk »

Dzimtā Vienīgā Visskaistākā

Grāmata ir pagasta padomes dāvana Bēnes iedzīvotājiem Latvijas 90.dzimšanas dienā

Sastādīja: Māra Horna un Liliana Cirse

Foto no privātiem arhīviem

Vāka dizains: Normunds Tiltiņš

Lasīt tālāk »

Dīdelīgās atmiņas

Tā ir divu autoru grāmata – pagriežot otrādi, uz vāka ir rakstīts Liliana Cirse “Noktirne āboliņa attālam”, kur rakstīts par žurnalistes gaitās satiktajiem cilvēkiem.

Redaktore Liliana Cirse

Ditas Blūmas un Lailas Ikases foto
Mārītes Būmanes grafika

Izdevējs Lasīt tālāk »