Bābu mednieki


Luga iz dzīves 5 ainās.

Darbojošās personas:
Vīlips – kādas firmas aģents
Dominiks – bezdarbnieks
Ģertrūde – lauciniece no Pampāļiem
Ida – dāma no pilsētas, kas zina, ko grib
Vecis – bagāts, bet skops
Oficiante kafejnīcā

Sižets: Divi vīrieši – firmas aģents un bezdarbnieks sarunā ar interneta starpniecību iepazīties ar bagātām sievietēm. Jau pirmajā randiņā noskaidrojas, ka vienai vajadzīgas tikai darba rokas, beta otrai – manta. Lugas personāži tiekas arī pēc tam dažādās situācijās, līdz izveidojas divi pāri.

Dekorācijas – vienkāršas – galdi, krēsli un soliņš parkā.
Tērpi – mūsdienīgi.
Darbības vietas: parks, kafejnīca, galds tirgū.
2014. gads

Iestudējuši:
1) Auces novada Bēnes amatieru teātris. Uzvesta: Auces novada Bēnes tautas namā 21015. gada 1. maijā.

2) Skrundas novada Raņķu amatieru teātris. Uzvesta: Skrundas novada Nīkrāces atpūtas centrā 2016. gada 16. septembrī un Skrundas amatieru teātru skatē 2016. gada 29. oktobrī.

3) Kandavas novada Cēres amatieru teātris SAIME. Uzvesta: Tukuma novada amatieru teātru skatē 22. aprīlī.