Ļaujies un viss


Luga 2 cēlienos ar starpspēli.

Kādas sanatorijas pacienti un personāls – visi “labākajos” gados.
Pacienti:
Velta – lauciniece
Tīna – bijusī balerīna
Ronda – skolotāja
Rihards – grāmatvedis
Sanatorijas personāls:
Augusts – masieris
Hugo – dārznieks
Milda – apkopēja
Cilda – sētniece
Rondas vīrs

Sižets: sanatorijā ierodas trīs dāmas – skolotāja, bijusī baletdejotāja un lauciniece. Ierodas arī kāds atraitnis, kurš vēlas sameklēt sev jaunu dzīves draugu. Brīvi ir arī sanatorijas masieris un dārznieks. Pēc daudziem strīdiem un pārpratumiem izveidojas 3 pāri. Lugā “jauc gaisu” arī apkopēja un sētniece.

Dekorācijas vienkāršas – gultas, galds, soliņi, krūmi parkā. Tērpi – mūsdienīgi.
Darbības vietas: sanatorijas telpas un parks.
Norises laiks: mūsdienas.
Stils/virziens: reālisms.
Teātra veids: luga domāta izrādēm bez īpašas specifikas.
Lugas piemērotība specifiskiem spēlēšanas apstākļiem: var spēlēt arī brīvā dabā vai estrādē.
Luga uzrakstīta: 2007. gadā.

Lugu iestudējuši:

1) Auces novada Bēnes amatieru teātris 2008. gadā; izrādīta Bēnes tautas namā 2008. gada 1. maijā (skat. foto).

2) Vārmes amatieru teātris “Es un tu” (režisore Lida Čevere) 2009. gadā. Uzvesta 15. jūl. saietā “Dzīres Kuldīgā”; 16. jūlijā Medņevas Tautas namā. 2010. gada 19. jūnijā Kuldīgas novada Padures pagasta Ķimeles stadionā.

3) Valkas novada Vijciema amatieru teātris (režisore Maija Jančevska) 2010. gadā. Izrādīta Jaunpiebalgas kultūras namā 14. augustā 5. reģionālajā izstādē-gadatirgū „Izvēlies Piebalgu” (afiša un foto); 28. decembrī Valkas novada tautas namā; 2011. gada 19. augustā Vecumnieku novada Valles saietu namā.

4) Birzgales amatierteātris (režisore Mārīte Skābarniece) 2011. gadā. Uzvesta 9. aprīlī Rugāju pagasta Daudzenē; 13. jūlijā Suntažos amatieru teātra festivālā “Sava ceļa gājējs”.

5) Krustpils pagasta kultūras nama amatieru teātris „SĀVĒJIE” 2013. gadā. Uzvesta 4. decembrī Salas kultūras namā; 2014. gada 14. februārī Salas novada Sēlpils kultūras namā.

6) Neretas kultūras nama amatieru teātris (režisore Aija Kalnāre) 2014. gadā. Uzvesta 13. jūnijā Jaunjelgavas kultūras namā; 10. jūlijā Daugavas svētkos Salas novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī; 26. jūlijā Salas novada Sēlpils pagasta tautas namā; 2015. gada 13. martā Jēkabpils tautas namā Latvijas Zemgales reģiona amatieru teātru iestudējumu skatē „Gada izrāde 2015”; 10. oktobrī Aizkraukles apriņķa amatieru teātru saspēlēšanās; 2016.g. 26.02 amatieru teātru skatē Jēkabpilī.

7) Alūksnes novada Malienas teātra spēlētāju kopas „Pakāpiens” 2015. gadā. Uzvesta 2. aprīlī (pirmizrāde); 4. aprīlī Salacgrīvā; 11. aprīlī Annas kultūras namā; 17. maijā Māriņkalna tautas namā; 25. jūlijā Mālupes estrādē;

8) Naukšēnu amatieru teātris (režisore Aida Vasiljeva) 2016. gadā. 21. jūlijā Naukšēnu novada svētkos “Ar vēju matos”; 30. jūlijā Ķoņu kalna svētkos Naukšēnu novadā; 2. augustā Naukšēnu muižas estrādē.; 17. augustā