Grāmatas “Garozas Garša” prezentācija

Autore kopā ar tautas nama vadītāju un grāmatas redaktori

Īpašiem cilvēkiem grāmata tiek dāvināta

Sveic Rīgas radi

Rindā pēc autogrāfiem

Bookmark the permalink.

Comments are closed.