Grāmatas “Dzimtā Vienīgā Visskaistākā” prezentācija

Bēnenieki izsaka pateicību par grāmatas tapšanu

Grāmatas atvēršanas pasākums bija kupli apmeklēts

Bookmark the permalink.

Comments are closed.