Grāmatas “Caurvējš dvēselē” prezentācija

Grāmatu daudz, bet daļa jāatdod pagastam par finansējuma piešķiršanu

Pasākums tika kuplināts ar Mūzikas skolas pūtēju orķestri un pašdarbnieku uzvedumu

Interesentu daudz

Bookmark the permalink.

Comments are closed.