Dzimtā Vienīgā VisskaistākāGrāmata ir pagasta padomes dāvana Bēnes iedzīvotājiem Latvijas 90.dzimšanas dienā

Sastādīja: Māra Horna un Liliana Cirse

Foto no privātiem arhīviem

Vāka dizains: Normunds Tiltiņš

Māras Hornas datorsalikums

Iespiests AS Preses nams 2008. gadā

Augstas Zemgales debesis, baltiem mākoņiem izpušķotas. Zils vilnis ezerā. Ierasti ceļi zem kājām. Ozolu gatve ved no tālas pagātnes. Un vēl pa kādam zaļam dižvīram Iršu dārzā.

Skaisti plaukt pavisam vienkāršas lauku puķes. Sārtā, smaržīgā putenī pavasaros mājas un cilvēkus aizputeņo ķiršu un ābeļziedu sniegs. Un pēc tam visu vasaru – nenopriecāties@ – ziedu un zaļumu bagātība. Izdoma un čaklums.

Paaudzēm ilgi te dzīvojot, ļaudis šai pusē pārlaiduši grūtus laikus: kara vētras, pasaules politikas dīvaiņos kūleņus, paši savus rūpestus. Mācējuši to visu nospēlēt, nodejot, nodziedāt, nogleznot un pat nodzejot no sirds. Pa zaļo ozolu gatvi no Bēnes pasaulē aizgājuši izcili mākslinieki, zinātnieki, valstsvīri.

Un allaž no jauna šajā vietā talantīgi meistari cepuši izcili garšīgu maizi, auduši savās stellēs varavīksni, pratuši sakult visgaršīgāko sviestu, nobriedināt siera rituļus, darīt vēl daudz ko citu. Dabīgajā vidē aug jauna paaudze, stiprinot nepārtrauktības saiti, vienojot nodzīvotos gadus ar nākamajiem.

Grāmatā aprakstīta un fotogrāfijās parādīta Bēnes pagasta vēsture un izaugsme, grūtas un priecīgas dienas, stāstīts par uzņēmumiem, kuri sekmīgi darbojušies, tomēr pēc Atmodas dažādu apstākļu dēļ likvidēti. Tādi kā remontu rūpnīca, pienotava, parketu cehs, dzirnavas un daudzi citi. Runāts arī par izglītību un kultūru. Īpaša nodaļa veltīta dzimtām un atsevišķiem cilvēkiem, kuri Bēnes vārdu nesuši sev līdz gan trimdā, gan Sibīrijā. Grāmatas tapšanas laikā Bēnes iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi, dalījās atmiņās, deva fotogrāfijas no ģimenes albūmiem, pretī saņemot dāvanu – tikko izdoto Bēnes grāmatu.